Branża Medyczna

Jakie wykształcenie i wymagania są potrzebne do wykonywania pracy pielęgniarki?

• Zakładki: 73


Jakie wykształcenie i wymagania są potrzebne do wykonywania pracy pielęgniarki?

Zawody, w których wykonuje się prace związane ze zdrowiem, bądź nawet życiem ludzi, wymagają specjalnego wykształcenia kierunkowego, który będzie potwierdzeniem zdolności do wykonywania czynności oraz posiadanych kompetencji. Tak samo wygląda praca w przypadku zawodu pielęgniarki. Co należy spełnić, aby móc podjąć się pracy z pacjentami? Podpowiadamy.

Praca pielęgniarki, a specjalne akty prawne

Wykonywanie zawodu pielęgniarki na określonych stanowiskach pracy wymaga spełnienia dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych. Warto mieć na uwadze to, że w przepisach prawa stale dochodzi do zmian dotyczących regulacji danego zawodu. Przed rozpoczęciem zawodu i starania się o zdobycie potrzebnych wymagań, warto zaznajomić się z aktami prawnymi, które są niezbędne w przypadku wykonywania tak odpowiedzialnych zawodów. Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych często wiąże się z długoterminową nauką oraz zbieraniem doświadczeń i poszczególnym zdobywaniem stopni, które w późniejszym czasie pozwolą nam na samodzielne podjęcie pracy na danym stanowisku. Warto więc zapoznać się z aktami prawymi, które w przyszłości będą regulowały stanowisko naszej pracy.

Praca jako pielęgniarka,  a wymagania

Oprócz aktów prawnych, które są niezwykle ważne w pracy pielęgniarki, zawód ten regulowany jest przez pewne wymagania, które musimy spełnić, aby być w stanie podjąć samodzielną pracę na stanowisku pielęgniarki. Warto wspomnieć o tym, że według badań, zawód ten jest jednym z najbardziej deficytowych w kraju. Istnieją pewne wymagania, które należy spełnić, aby w ogóle móc rozważać pracę w tym zawodzie. Po pierwsze należy mieć polskie obywatelstwo oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W zawodzie tym, bardzo ważny jest również stan naszego zdrowia, a więc należy cechować się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu oraz posiadać dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej, bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany za równorzędny. Aby móc przystąpić do pracy, należy odbyć wymagany staż podyplomowy, w którego skład wchodzi również odbycie obowiązkowych praktyk studenckich. Ostatnie dwie kwestie stanowią fundament otrzymania miana pielęgniarki, ponieważ według polskich przepisów, zawód pielęgniarki może wykonywać wyłącznie osoba, która posiada prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Obecnie szkoła średnia nie wystarczy do tego, aby moc ubiegać się o stanowisko pielęgniarki. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyczytać możemy, że należy odbyć studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które trwają nie krócej niż 6 semestrów oraz wykazują się profilem praktycznym lub mieszczą się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych. Wymagania dotyczą również odbycia praktyk pielęgniarskich. Jeśli interesuje Cię praca w tym zawodzie, to sprawdź oferty pracy dla pielęgniarek GoWork.

Kluczowe cechy i umiejętności w pracy pielęgniarki

Służba zdrowia i wszelkie zawody z nią związane, bywają naprawdę wyczerpujące. Warto mieć to na uwadze starając się o stanowisko pracy. Każdy zawód bywa wymagający, natomiast ciągła praca z pacjentami i wielka odpowiedzialność sprawia, że w pracy pielęgniarki niestety nie odnajdą się wszyscy. Aby odnaleźć się w tym zawodzie, należy wykazać się odpowiednimi predyspozycjami, które sprawią, że praca nie będzie tylko satysfakcjonująca, ale również przyjemna.

W pracy pielęgniarki bardzo ważna jest empatia oraz szczera chęć niesienia pomocy. Niestety, jest to zawód, który bardzo często wiąże się z trudnymi diagnozami, cierpieniem, a nawet śmiercią, przez co wymaga ogromnych pokładów zrozumienia i cierpliwości do drugiej osoby. Pasja do pracy jest niezwykle istotna, ponieważ dzięki niej możemy przezwyciężyć wszelkie trudności i ominąć wypalanie zawodowe, które niestety spotykane jest w coraz większej liczbie stanowisk.

Przyszła pielęgniarka powinna wykazywać się odpornością na stres, który w tej pracy jest na porządku dziennym. Ważna jest również odporność psychiczna i stanowczość w kontakcie z wymagającymi pacjentami. Każda osoba w tym zawodzie powinna wykazywać się rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz odpowiedzialnością, która idzie w parze z umiejętnym podejmowaniem decyzji. W pracy tej ważna jest również opiekuńczość i wyrozumiałość. Zawód pielęgniarki to jeden z tych zawodów, do których potrzebna jest chęć ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Nie zapominajmy również o tym, że pielęgniarką powinna wykazywać się siłą fizyczną, np. w przypadku potrzeby przewrócenia pacjenta na łóżku. Ważne jest podejście do pacjenta oraz wysoka kultura osobista, np. w kontakcie  z rodziną.

Zawód pielęgniarki wykonywany z pasji z pewnością jest przyjemnym stanowiskiem, który niesie poczucie spełniania misji. Warto pamiętać jednak o tym, że jest to bardzo wymagający zawód, do którego należy podejść z odpowiedzialnością.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
233 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *